Nyheter varje vecka Fraktfritt från 699 kr Alltid prisvärt

Dataskyddspolicy

Nolhaga Hem AB

 

1. Bakgrund

Nolhaga Hem AB (nedan ”Nolhaga Hem”, ”vi”, ”vår”) värnar om din personliga integritet. Vi har därför tagit fram denna dataskyddspolicy (”Dataskyddspolicyn”) som beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Dataskyddspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vår Dataskyddspolicy och gällande lagstiftning avseende dataskydd, t.ex. dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).Vi ber dig att noggrant läsa igenom Dataskyddspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 

2. Vem omfattas av Dataskyddspolicyn?

Den här Dataskyddspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter om våra existerande och potentiella kunder samt besökare på vår hemsida (www.nolhagahem.se)

 

3. Hur samlar vi in personuppgifter?

3.1      Information från dig

3.1.1  Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt eller indirekt från dig på olika sätt, både online och offline, till exempel

 • när du efterfrågar eller köper våra produkter eller tjänster,
 • när vi ingår ett avtal med dig,
 • när vi tillhandahåller produkter på uppdrag av dig,
 • när vi träffas vid evenemang, mässor mm,
 • när du registrerar dig som mottagare av vårt nyhetsbrev,
 • när du deltar och registrerar dig för att delta i våra evenemang eller tävlingar,
 • när du interagerar på våra sociala medier, t.ex. Facebook och Instagram,
 • när du deltar i våra undersökningar,
 • när du kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller personligen, eller 
 • när du på något annat sätt interagerar med oss.

 

3.1.2  Vi kommer också att, med ditt samtycke, använda cookies och annan spårningsteknik när du använder vår webbplats www.nolhagahem.seför att optimera din upplevelse. Se mer om vår användning av cookies nedan under punkten 3.3.

3.2      Information från andra källor

3.2.1  Vi kan komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter som vi kan komma att samla in från tredje part är följande:

(a)          Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.


(b)          Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

 

3.3       Verktyg för automatisk inhämtning av information (cookies)

Vad är en cookie?

3.3.1  En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

3.3.2  Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i e-butiken. Om du blockerar cookies kan du därför inte heller handla i e-butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

3.3.3  Om du vill handla i e-butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då från din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

3.3.4  Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till e-butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Våra cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

3.3.5  Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies

3.3.6  Vi använder Google Analytics och AdWords som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökare är.

3.3.7  Våra sociala media-kopplingar med AddThis för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökare är. För mer information se, AddThis privacy policy.  

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

De personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig kan vara:

 • Identitetsinformation,såsom födelsedatum, ålder, nationalitet, etc.
 • Kontaktinformation, såväl personlig som professionell, såsom namn, initialer, signatur, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, information om din relation (t.ex. tjänstetitel, roll, position) till den aktör som du är kontaktperson för, etc.
 • Köpinformation, såsom uppgifter om och beskrivning av köpta produkter och tjänster, faktura- och leveransadress, köptid, köpställe, leveransalternativ, eventuellt fel eller andra klagomål, köphistorik, etc.
 • Betalningsinformation, såsom val av betalningsmetod, kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, betalningshistorik, etc.
 • System- och enhetsinformation, t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsare, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, responstid, nedladdningsfel, etc.
 • Trafik- och användningsinformation, till exempel vilka länkar du klickar på och när, adressen till webbplatsen som du anlände från, etc.
 • Geografisk information, din geografiska placering.

Även andra typer av personuppgifter kan förekomma. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter (s.k. ”särskilda kategorier av personuppgifter”) om dig, om du inte av någon anledning väljer att förse oss med sådan information.

 

5. Vad gör vi med din information och hur länge sparar vi den?

5.1      Ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och rättslig grund

5.1.1  Vi behandlar dina personuppgifter bara i den utsträckning de är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Dataskyddspolicy.

5.1.2  Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas och så länge som det krävs enligt lagstadgade eller på annat sätt föreskrivna lagringstider.

5.1.3  Här nedan har vi sammanställt våra olika ändamål med vår behandling av dina personuppgifter, de kategorier av personuppgifter som respektive behandling avser, den rättsliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter:


Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Bevarandetid

För att kunna hantera beställning/köp


T.ex. för att tillse leverans av de varor du beställt, utföra identifikation och ålderkontroll, hantera din betalning (inklusive analys av möjliga betalningslösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna), adresskontroll mot SPAR, hantering av reklamations- och garantiärenden samt ångerrättsfrågor)

 

Identitetsinformation

Kontaktuppgifter

Betalningsinformation

Kreditupplysningar från Kreditupplysningsföretag

Köpinformation

Fullgörande av avtal med dig (i de fall ett sådan föreligger) alternativt vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal kan ingås

 

 

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) samt för en tid om 3 år därefter för att kunna hantera reklamations och garantiärenden eller för den längre tid som är nödvändig för att hantera ärendet.

 

Därefter sparas

nödvändiga uppgifter i tio år, för att kunna försvara oss mot eventuella anspråk.

 

Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event

 

T.ex. för att kommunicera med dig innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar), identifiering och kontroll av ålder, val av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

Identitetsinformation

 

Kontaktuppgifter

 

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

 

Uppgifter lämnade i utvärderingar

Berättigat intresse

Under den tid tävlingen/eventet inklusive eventuell utvärdering pågår.

 

Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

För att kunna hantera kundserviceärenden

 

T.ex. för att identifiera och kommunicera med dig och besvara dina frågor, och utreda eventuella klagomål.

 

Identitetsinformation

 

Kontaktinformation

Din korrespondens

Köpinformation

 

Betalningsinformation

 

Berättigat intresse

 

Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

 

Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

T.ex. för att
- anpassa våra tjänster så att de blir mer användarvänliga,

- ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser),

- ta fram underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment,

- ta fram underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser),

- ge våra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment

- fram underlag i syfte att planera ny- eller avetableringar av butiker eller lager,

- ta fram underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för våra besökare/kunder.

Identitetsinformation

 

Kontaktinformation

 

Köpinformation

 

System- och enhetsinformation

 

Trafik och användningsinformation

 

Geografisk information

 

Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter

 

Berättigat intresse

Från insamlandet och för en tid om 3 år därefter.

Marknadsföra och informera om vår verksamhet

T.ex. för att bjuda in dig till våra events, att kommunicera relevant information inom vårt verksamhetsområde till dig, att kommunicera relevant information om oss samt våra produkter och tjänster till dig, att informera om och presentera erbjudanden och marknadsföra nya produkter som är nära relaterade till produkter som redan köpts, etc.

Identitetsinformation

 

Kontaktinformation

System- och enhetsinformation

 

Trafik och användningsinformation

 

Geografisk information

 

 

Samtycke

Dina personuppgifter behandlas tills vidare för detta syfte och till dess att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet eller invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

T.ex. för att 
-
förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser,

- förhindra skräppostutskick, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra allmänna villkor eller medlemsvillkor,

- skydda vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

 

 

Kontaktinformation

 

System- och enhetsinformation

 

Trafik- och användningsinformation

 

Geografisk information

Fullgörande av rättslig förpliktelse (i de fall en sådan föreligger) alternativt berättigat intresse.

Från insamlandet och för en tid om 3 år därefter.

För att kunna administrera ditt medlemskap i Nolhaga Hems Kundklubb.

T.ex. för att säkerställa din identitet och ålder, kunna ge dig information om särskilda event och förmåner som följer av ditt medlemskap.
 

 

Identitetsinformation

 

Kontaktinformation

Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundklubben

Till dess att medlemskapet avslutas.

Följa tillämplig lagstiftning och andra rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för att efterleva förpliktelser som följer av lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (såsom regler om penningtvätt, bokföringslagar, skattelagstiftning, eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet) etc.

Identitetsinformation

 

Kontaktinformation

 

Köpinformation

 

Betalningsinformation

 

Din korrespondens

Följa tillämplig lagstiftning

Tills vidare under vårt avtalsförhållande.

 

Därefter sparas nödvändiga uppgifter i tio år, för att kunna försvara oss mot eventuella anspråk.

 

Nödvändiga uppgifter sparas också i sju år i syfte att uppfylla den lagstadgade lagringstiden avseende bokföring.

 

 

5.1.4  Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter eller begränsar vår rätt att behandla dina uppgifter kan det medföra att vi inte kan fullgöra våra eventuella förpliktelser gentemot dig och att du inte kan göra gällande dina eventuella rättigheter gentemot oss.

5.2      Vilka är våra berättigade intressen?

 • Som du kan se i listan ovan under punkt 5.1.3, kan vi komma att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.
 • Våra berättigade intressen motsvarar de ändamål för vilket respektive behandling sker.
 • När vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen utför vi ett balanstest, en riskavvägning, där vi beaktar hur behandlingen påverkar dig (både positivt och negativt) och dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Våra legitima intressen, såsom affärsintressen och kommersiella intressen, väger inte automatiskt tyngre än dina intressen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för behandlingar där konsekvenserna för dig väger tyngre än våra intressen (såvida vi inte har fått ditt samtycke eller enligt lag måste eller har rätt att utföra behandlingen).
 • Vi anser inte att vår behandling av dina personuppgifter är till din nackdel. Vi använder din information endast på sätt som du kan förstå och rimligen förvänta dig och som har en minimal påverkan på din integritet eller där det finns en övertygande motivering för behandlingen.
 • Du har rätt att invända mot behandling som baseras på våra berättigade intressen. Om du vill invända mot en behandling, vänligen kontakta oss genom att skicka e-post till kundtjänst@nolhagahem.se eller ringa oss på 010-810 08 10. För mer information om dina rättigheter, vänligen se avsnittet 9 nedan.

5.3      Om du inte vill ta del av marknadsföring från oss

 • Som framgår av listan ovan under punkt 5.1.3, kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att bjuda in dig till våra events och kommunicera relevant information till dig om oss, vårt verksamhetsområde och våra tjänster samt kommunicera nyhetsbrev om du registrerat dig för att ta emot sådana utskick, etc.
 • Om du inte vill ta emot sådan marknadsföring, vänligen kontakta oss genom att skicka ett epostmeddelande till kundservice@nolhagahem.se.
 • Om du inte vill ta del av vårt nyhetsbrev kan du också använda avregistreringslänken som du hittar i samtliga våra nyhetsbrev.

5.4      Hur du återkallar ditt samtycke

 • En del av vår behandling av dina personuppgifter som beskrivs i punkt 5.1.3 ovan grundar sig på ditt samtycke. Du har rätt att när du vill återkalla ditt samtycke till den del av vår behandling som baseras på ditt samtycke. Om du vill utnyttja denna rätt och återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på [kundservice@nolhagahem.se].
 • Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som vi utfört baserat på ditt samtycke innan detta återkallas.

 

6. Delning eller överföring av din information

6.1      Vilka kan vi komma att lämna ut din information till?

 • Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till utvalda tredje parter i enlighet med vad som sägs nedan. Vid ett utlämnande vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Alla tredje parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal med föreskrift bl.a. om att sådan tredje part ska följa våra instruktioner, vidta de åtgärder vi anser nödvändiga, iaktta tystnadsplikt samt respektera denna Dataskyddspolicy.

Vår personal

 • Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter till någon av våra anställda i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Dataskyddspolicy. Vår personal behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som redogjorts för i denna policy samt i enlighet med våra interna instruktioner. All personal lyder under tystnadsplikt.

Rådgivare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetsparter

 • Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter till våra försäkringsgivare, rådgivare, agenter, återförsäljare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetsparter i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Dataskyddspolicy. Således kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part som utför tjänster åt oss, t.ex. tillhandahållande, hosting eller underhåll av IT-system, bokföring, teknisk support, marknadsföring, tester, undersökningar, rekryteringsstöd etc.

Andra

 • Vi kan komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter:
 • i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstols lagakraftvunna avgörande;
 • i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 • för att etablera, utöva eller försvara våra legala rättigheter.

Avyttring

 • Om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna nödvändiga personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om vi eller en väsentligen del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan nödvändiga personuppgifter komma att lämnas ut till en sådan förvärvare.

  Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

 • Vi kan även dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta betyder att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter (t.ex. polisen och skatteverket)

  • Företag som tar hand om allmänna varutransporter (t.ex. logistikföretag och speditörer)

  • Företag som erbjuder betallösningar (för närvarande samarbetar vi med Klarna)


När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets dataskyddspolicy.

 

7. Hur skyddar vi din information?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Vi har antagit en IT-policy som gäller för all vår personal och som reglerar hur vi använder våra informationssystem. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med från tid till annan gällande personuppgifts- och dataskyddslagstiftning.

 

8. Var behandlar vi din information?

Vårt mål är att behandla all din information inom EU/EES. I vissa situationer kan dock dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas av ett bolag i vår koncern eller av en leverantör, underleverantör eller annan samarbetspartner med säte i ett land utanför EU/EES. All sådan överföring och behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

9. Dina rättigheter

9.1      Rätt till tillgång och till information

 • Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av oss och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
 • Vi kommer att tillhandahålla en kopia (ett registerutdrag) av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserat på våra administrativa kostnader. Om du gör begäran i elektronisk form kommer vi att tillhandahålla informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

9.2      Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Du har också rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter.

9.3      Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi är skyldiga att radera dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om:
 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlats för,
 • behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke (och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen),
 • behandlingen baseras på vårt berättigade intresse och du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl som väger tyngre,
 • uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, etc.
 • Det kan finnas orsaker som gör att vi inte omedelbart kan radera samtliga uppgifter om dig. Vår fortsatta behandling av dina uppgifter kan bl.a. vara nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling av dina personuppgifter, t.ex. bokförings- och skattelagstiftning, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. I sådant fall blockerar vi den information som inte omedelbart kunnat raderas från att kunna användas till andra syften än de som motiverat att uppgifterna inte omedelbart kunnat raderas.

9.4      Rätt till begränsning av behandling

 • Du har rätt att i vissa fall begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att dina uppgifter markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Rätten till begränsning gäller bland annat när du bestritt dina uppgifters korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta, och när du invänt mot behandling som vi baserat på våra berättigade intressen, i väntan på kontroll av om våra berättigade skäl väger tyngre än dina.

9.5      Rätt till dataportabilitet

 • Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format. Du har rätt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta.
 • Om förutsättningarna för dataportabilitet i övrigt är uppfyllda har du rätt till överföring av dina personuppgifter direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

9.6      Rätt att göra invändningar

 • Du har i vissa fall rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när vi behandlar dina personuppgifter, inbegripet profilering, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

9.7      Rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering)

Du har rätt att, med vissa undantag, inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

9.8      Klagomål

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

9.9      Utnyttja dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under punkt 11nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

 

10. Personuppgiftsansvarig

Nolhaga Hem AB, org.nr 559071-4191, med adress Skansgatan 6, 441 39 Alingsås, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter enligt ovan. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering av personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

 

11. Kontaktuppgifter

Vi har utsett Anders Jansson, VD, som ansvarig för vårt arbete med dataskydd. Om du har några frågor kring integritets- och dataskydd eller vår policy är du därför varmt välkommen att kontakta Anders Jansson. Det gör du enklast genom att skicka e-post till anders.jansson@nolhagahem.se eller ringa 010-810 08 01. Du kan också kontakta oss genom vårt huvudkontor genom att skicka e-post till kundservice@nolhagahem.se eller ringa 010-810 08 10.

___________________

 

 

Vår dataskyddspolicy uppdaterades senast den 7 maj 2018

Din varukorg(0 artiklar)

Varukorgen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan
699 kr kvar till fri frakt